หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง

ข่าวสาร/กิจกรรมพยาบาล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาล  วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวันแรกได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล และวันที่สองเรื่องนิเทศทางการพยาบาลโดยทีมวิทยากรจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่

วัน 27 มกราคม 2565 กลุ่มงานการพยาบาลวิจัยฯ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 3/2566 สำหรับพยาบาล เนื้อหาในหัวข้อ วิธีการดำเนินวิจัยและการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย ทีมพยาบาลแต่ละสาขาร่วมนำเสนอและเตรียมส่งโครงร่างวิจัยมากกว่า 10 เรื่อง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม NICU  ชั้น 2 อาคารสิทธิเกษม
กลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล
นำเสนอ Journal Club
“Assessment and treatment of the withdrawal syndrome in paediatric intensive care units”

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลลำปาง โดยงานภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 งานภารกิจด้านการพยาบาลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชการที่ 9
ณ ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารพระสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลลำปาง

 

แนะนำกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง

ติดต่อเรา

  • งานภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง 280 ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ. ลำปาง 52000
    สำนักงานกลุ่มการพยาบาล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี
  • (054) 237400 ต่อ 1200
  • (054) 237444
  • Email: lampangnurse11@gmail.com
  • admin: taritchaya11@gmail.com