หน้าแรก

ยินดีต้องรับเข้าสู่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลำปาง

ข่าวสาร/กิจกรรมพยาบาล

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565
พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง ร่วมเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก 📸 ภาพโดย งานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

การประชุม พี่พบน้อง 22 กันยายน 2565: ร้อยเรียง เรื่องเล่า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง

การเสวนาวิชาการเรื่องการพัฒนานวัตกรรม

การเสวนาวิชาการเรื่องการพัฒนานวัตกรรม