หน้าแรก

ข่าวสาร/กิจกรรมพยาบาล

กิจกกรรมมิถุนายน

พิธีรับน้องพยาบาลสำเร็จใหม่ ปีงบประมาณ 2566  “ก้าวแรกอย่างมั่นใจ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”

 

 

 

 

 

แนะนำกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง

ติดต่อเรา

  • งานภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง 280 ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ. ลำปาง 52000
    สำนักงานกลุ่มการพยาบาล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี
  • (054) 237400 ต่อ 1200
  • (054) 237444
  • Email: lampangnurse11@gmail.com
  • admin: taritchaya11@gmail.com

Loading