ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล

นโยบายจริยธรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง

กิจกรรมอำลาหมวกขาว 2565

กิจกรรมด้านจริยธรรม

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง

ผลงาน/รางวัล

รางวัล การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ปี 2565

กิจกรรม Ethic Round

กิจกรรม Ethic Round

CoPs ethic

CoPs ethic

ธนาคารคนดี

ธนาคารคนดี

กิจกรรมด้านจริยธรรม

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง

ภาพกิจกรรม

Use this section to describe your company and the services you offer. You could share your company’s story and details about why you are in business. The goal is to create a connection with the visitor and give them confidence to work with you.

ผลงานด้านจริยธรรม

benefit 1

A short description of the benefit.

benefit 2

A short description of the benefit.

benefit 3

A short description of the benefit.

benefit 4

A short description of the benefit.

โครงการ

การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ปี 2565

© 2022 All Rights Reserved.