ภาพกิจกรรม ชาวพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลำปา

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565
พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง ร่วมเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 39 ราย
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก
————————–
ขอขอบคุณภาพสวยจาก📸 งานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์