พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง ร่วมเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก 📸 ภาพโดย งานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*